UJDigispace Repository

Business management curriculum compatibility with requirements for success in the small business sector.

Show simple item record

dc.contributor.author Bounds, Maria M.
dc.date.accessioned 2008-04-22T06:16:01Z
dc.date.available 2008-04-22T06:16:01Z
dc.date.issued 2008-04-22T06:16:01Z
dc.date.submitted October 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10210/255
dc.description.abstract Hoër onderwys het oor die laaste aantal jare meer en meer onder die soeklig gekom. Baie vraagtekens is dan ook geplaas oor die kurrikulum van Ondernemingsbestuur. Daar word gevra of die kurrikulum werklik nog die behoeftes van die praktyk, die student en die kleinsake-ondernemings aanspreek. Verder word daar vereis dat so ‘n kurrikulum aan die vereistes van die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Owerheid sowel as die beginsels van uitkoms-gebaseerde onderwys sal voldoen. Hierdie studie poog om ‘n kurrikulum voor te stel wat hierdie behoeftes sal aanspreek Hierdie studie voorsien ‘n ontleding van die noodsaaklike elemente vir die doeltreffende en effektiewe bestuur van die kurrikulum in Ondernemingsbestuur. Die persepsies en ondervinding van kleinsake-eienaars en kleinsake-bestuurders ten opsigte van die bestuur van ‘n winsgewende besigheid te ondersoek. Daar word geglo dat hierdie persespsie en ondervinding implikasies vir die aspirasies van studente in die module kleinsakebestuur inhou, met betrekking tot die implementering en sukses van die kurrikulum van Universiteit van Johannesburg (Vista Universiteit). Die doel van die studie is om die moontlikhede van ‘n nuwe kurrikulum binne die konteks van kleinsake-ondernemings te ondersoek. Daar word gepoog om vas te stel hoe prakties uitvoerbaar so ‘n kurrikulum module inhoud sou wees teenoor die huidige kurrikulum module inhoud vir kleinsake-ontwikkeling. Om die doel te verwesenlik, het die navorser ‘n intensiewe literatuurstudie onderneem. Dit is gevolg deur ‘n empiriese studie in die volgende sektore: • Vervaardiging • Konstruksie • Persoonlike diensverskaffers • Handelsdiens en Ambagdiens • Finansiering / versekeraars / eiendomsagente / makelaars • Kleinhandelaars Die uitslae van die empiriese studie het die uitgangspunte van die literatuurstudie bevestig en het ondere andere getoon dat ‘n kurrikulum gegrond op uitkomsgebaseerde onderwys en terugvoering van die kleinsake-onderneming ‘n bruikbare en toepaslike oplossing is vir die opvoeding, opleiding en ontwikkeling van studente en toekomstige eienaars van klein sake ondernemings, binne die konteks van die werkomgewing van Suid-Afrika. Die bydrae van die studie lê in die daarstelling van ‘n pro-aktiewe kurrikulum in die studie en bestuur van kleinsake-ondernemings vir studente binne Ondernemingsbestuur wat in ooreenstemming is met die breë beginsels van die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk, asook gepaardgaande wetgewing. Die studie het ook aan die lig gebring dat sukses in die kleinsake-sektor behaal kan word deur die gaping tussen “onderwys en opleiding” en ook “teorie en praktyk” te oorbrug. en
dc.description.sponsorship Dr. W. Mayhew en
dc.language.iso en en
dc.subject curriculum planning en
dc.subject business education curricula en
dc.subject small business en
dc.subject industrial management study and teaching en
dc.title Business management curriculum compatibility with requirements for success in the small business sector. en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UJDigispace


Browse

My Account

Statistics