UJDigispace Repository

Die beregting van die fundamentele reg op toegang tot sosiale sekerheid

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prof. M.P. Olivier; Prof. Y. Jorens en_US
dc.contributor.author Jansen van Rensburg, Linda
dc.date.accessioned 2012-08-14T08:24:40Z
dc.date.available 2012-08-14T08:24:40Z
dc.date.issued 2012-08-14
dc.date.submitted 2000
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10210/5644
dc.description LL.D. en_US
dc.description.abstract In hierdie studie word ondersoek ingestel na die beregbaarheid van sosiale sekerheidsregte as 'n fundamentele reg wat deur die Grondwet verskans word. Die konsep "sosiale sekerheid" is as fundamentele reg bekend gestel in die Suid- Afrikaanse regsisteem deur die insluiting van die reg op toegang tot sosiale sekerheid in artikel 27(1)(c) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996. Artikel 27(1)(c) bepaal soos voig: Elkeen het die reg op toegang tot sosiale sekerheid, met inbegrip van gepaste sosiale bystand indien hulle nie in staat is om hulself en hul afhanklikes te onderhou nie. Artikel 27(2) bepaal soos voig: Die staat moet redelike wetgewende en ander maatreels tref om binne sy beskikbare middele elk van hierdie regte in toenemende mate te verwesenlik. Alhoewel die reg op sosiale sekerheid spesifieke vermeiding in artikel 27(1)(c) geniet, bestaan daar ook ander regte in die Handves van Regte wat as vertakkings of bepaalde risiko's van 'n sosiale sekerheidstelsel beskou kan word. Dit is die reg op toegang tot mediese sorg, die reg op voedsel en water, die reg op toegang tot geskikte behuising, die regte van kinders op sorg, basiese voeding, skuiling, basiese gesondheidsorg- en maatskaplike dienste. Wanneer daar dus na sosiale sekerheidsregte verwys word, sal dit al bogenoemde bepalings insluit. Die term "sosiale sekerheid" in plaas van "maatskaplike sekerheid" sal ook gebruik word omdat eersgenoemde 'n wyer aanwending as Iaasgenoemde het. en_US
dc.language.iso afr en_US
dc.subject Social security - Law and legislation - South Africa en_US
dc.subject Human rights - South Africa en_US
dc.title Die beregting van die fundamentele reg op toegang tot sosiale sekerheid en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UJDigispace


Browse

My Account

Statistics