UJDigispace Repository

Families' perceptions of relapse among psychiatric patients at Evuxakeni Care Centre

Show simple item record

dc.contributor.author Mabunda, Bombeleni Patricia
dc.date.accessioned 2008-10-17T13:14:42Z
dc.date.available 2008-10-17T13:14:42Z
dc.date.issued 2008-10-17T13:14:42Z
dc.date.submitted 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10210/1242
dc.description M.A. en
dc.description.abstract Die doel van die verhandeling is om bydaende faktore wat aanleiding gee tot psigiatriese terugval vas te stel om sodoende aanbevelings te maak wat op die bevindinge gegrond is om diegene wie met psigiatriese pasiente werk te help . Deur middel van hierdie verhandeling is ‘ n poging aangewend om antwoorde tot die volgende vrae te verkry : • Wat is die persepsies van gesinne teenoor ‘n terugval van hul naasbestaandes ? • Wat word deur gesinne as ‘n vernamme bydraende faktor tot terugval beskou? • Wat is die gevolge van her-toelating op die gesin? • Wat is die algemene gevolge van institusionalisering op die pasient? Nie-waarskynlike steekproeftrekking vir die projek is gebruik. ‘m Onderhoudskedule is gebruik om data in te samel. Onderhoude is met twaalf respondente gevoer en hul antwoorde is aangebied en ontleed. Deur middel van hierdie ondersoek is vasgestel dat die oorgroter meerderheid pasiente pas nie so goed aan by die huis as in die gestig nie. In alle waarskynlikheid ‘n rede vir hierdie toedrag van sake is dat hulle hul voorskrif vir medikasie nakom nie. Hierdie nie-gehoorsaamheid deur pasiente lei daartoe tot die siening deur ‘n toenemende aantal gesinne dat hospitalisasie die geskikste plek is vir pasiente, met ontslag as nie-wenslik beskou. Tydens hierdie navorsingsprojek is vasgestel dat alle respondente nie voorberei is om te werk met geestessiektes nie. Hierdie probleem het daartoe aanleiding gegee tot ‘n mislukte integrasie proses aangesien pasiente nie terug na hulle gesinne en gemeenskappe teruggeplaas kon wees nie. Hierdie probleem het ‘n negatiewe aanslag op staatsbeleid om weg te doen met die institusionalisering van pasiente. en
dc.description.sponsorship Prof. Mitchell en
dc.language.iso en en
dc.subject Rehabilitation of psychotherapy patients en
dc.subject Relapse of psychotherapy patients en
dc.subject Family relationships of psychotherapy patients en
dc.subject Treatment of psychiatric hospital patients en
dc.title Families' perceptions of relapse among psychiatric patients at Evuxakeni Care Centre en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UJDigispace


Browse

My Account

Statistics