UJDigispace Repository

The role of early childhood development centres in promoting socio-economic development in rural communities

Show simple item record

dc.contributor.author Mtshali, Adolphas K.
dc.date.accessioned 2008-10-20T09:12:55Z
dc.date.available 2008-10-20T09:12:55Z
dc.date.issued 2008-10-20T09:12:55Z
dc.date.submitted 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10210/1265
dc.description M.A. en
dc.description.abstract Die rol van vroeë kinderontwikkeling in die bevordering van sosio-ekonomiese ontwikkeling in landelike gebiede is ‘n navorsingsprojek wat in Nongoma, Noordelike Kwa Zulu-Natal uitgevoer is. Die doel van die projek was om die rol wat deur vroeë kinderontwikkelingsentra (creches) gespeel is in die bevordering van gemeenskapsontwikkeling in landelike gebiede te verken. ‘n Kwalitatiewe ontwerp is gebruik om data van respondente in te win. Die data is ingewin van deelnemers in die vroeë kinderontwikelingsentra deur middel van ‘n onderhoudskedule. Onderhoude is deur middel van oudiobande opgeneem en later op papier getranskribeer. Temas is uit die data wat deur die respondente verskaf is, ontwikkel. Die steekproef is uit dertien crechebestuurders, twaalf vrouens uit armoedige ontwikkelingsverligtingsprojekte, een raadslid en twee lede van gemeenskapsbaseerde organisasies, saamgestel. Die doelwitte van die ondersoek is: • Om die verskeie rolspelers in vroeë kinderontwikkeling te identifiseer • Om die sosio-ekonomiese belangrikheid van vroeë kinderleidingsentra in Nongoma te ondersoek • Om die uitdagings wat die verskaffers van vroeë kinderleidingsdienste in Nongoma konfronteer, te beskryf • Om die verhouding tussen vroeë kinderleidingsdienste en gemeenskapsontwikkeling te ontleed Die ondersoek het rolspelers (staatsdepartemente, burgerlike samelewing en die private sektor) geidentifiseer en het die rol wat deur elke rolspeler uitgevoer is omskryf. Dit het ook gapings in dienslewering geidentifiseer. Dit het die opvoedkundige, gesondheids-, maatskaplike, ekonomiese en sielkundige belangrikheid van creches uitgelig. Dit het die belangrikheid van vroeë kinderontwikkelingsentra in vrouens se maatskaplike ontwikkeling uitgestip. Dit het ook ‘n begrip van “plaaslike ontwikkeling met ‘n kindersorg fokus” ontwikkel. Aanbevelings ten opsigte van wat maatskaplike werkers kan doen om plaaslike ontwikkeling met ‘n kindersorgfokus te bevorder, is gemaak. en
dc.description.sponsorship Prof. W. A. Mitchell en
dc.language.iso en en
dc.subject Child development en
dc.subject Early childhood education en
dc.subject Preschool education en
dc.subject Day care centers en
dc.title The role of early childhood development centres in promoting socio-economic development in rural communities en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UJDigispace


Browse

My Account

Statistics