UJDigispace Repository

Rand Afrikaans University

Rand Afrikaans University

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Unknown
  Die jaarlikse toekenning aan studente in Rekenaarwetenskap wat besonder goed presteer het is toegeken. Die pryse word jaarliks beskikbaar gestel deur die Rekenaarvereniging van Transvaal. Prof. S.H. von Solms, voorsitter ...
 • Unknown
  Sangfees, 1984.
 • Unknown
  Mnr. Faan Venter, direkteur van die Sportburo, saam met Maryna van Niekerk en Bennie Rynders, die RAU se sportman en sportvrou van 1984.
 • Unknown
  Verenigingsdag: Mej Nita Cronjé verduidelik waarom dit gaan by RAU-KUNS.
 • Unknown
  Dr. Sampie Goldin, LP vir Potgietersrus, het 'n reisbeurs van die Beheerkomitee van die Missak Kultuursentrum ontvang. Op die foto oorhandig prof. Johannes Heidema, voorsitter van die Beheerkomitee, die toekenning aan dr. Goldin.
 • Unknown
  Toppresteerders, 1984. Vier van die toppresteerders wat almal Engelssprekend is.
 • Unknown
  Tydens die RAU-Simfo-uitvoering, wat in die Roodepoortse Stadsteater aangebied is, het die pianiste, Marian Friedman, as soliste opgetree. Hier verskyn sy tydens 'n gesellige onthaal na die konsert tussen die Rektorspaar, ...
 • Unknown
  WETRAH, die Wetenskapvereniging van die Randse Afrikaanse Hoërskole, het gedurende die Junie/Julie vakansie van 1982 weer 'n winterskool by die RAU aangebied vir senior hoërskoolleerlinge. Ongeveer 100 geselekteerde leerlinge ...
 • Unknown
  Die groepie verpleegkunde studente wat die Diensgelofte afgelê het, 1982. Links is prof. M.C. van Huyssteen, voorsitster van die Dept. Verpleegkunde, en regs Dr. Trina Fölscher, senior lektor.
 • Unknown
  Die lede van die Uitvoerende Komitee van die Senaat, 1982. Voor: prof. J. Poolman (Vise-Rektor), prof. Anna F. Steyn (Dekaan, Fakulteit Lettere en Wysbegeerte), prof. J.P. de Lange (Rektor), prof. G.J. Hauptfleisch ...
 • Unknown
  Eksamenuitslae, 1982.
 • Unknown
  Mnr. Andrew Marron, prof. J.P. de Lange, mnr. Eddie Grobler en prof. J. Poolman toe die Rembrandt-groep hul jaarlikse skenking (1982) aan die RAU oorhandig het.
 • Unknown
  Lede van die FAK Hoofbestuur het in November 1982 by die RAU vergader. Op die foto verskyn: dr. A.M. van der Berg, Hoofsekretaris, prof. J.P. de Lange, rektor van die RAU, dr. G.J. Cillié, voorsitter van die FAK, prof ...
 • Unknown
  Verwelkoming van die eerstejaarstudente en hulle ouers, 1982. Die Studentedekaan, prof. Anton Pauw aan die woord.
 • RAUPOLS 
  Unknown
  Verenigingsdag, 1982: RAUPOLS. Petra van Niekerk, voorsitter van RAUPOLS, is links agter die tafel. Danie Pretorius verskyn regs op die foto.
 • Unknown
  'n Pryswenner in Ingenieurswese ontvang sy toekenning.
 • Unknown
  Op die vooraand van Jool, 1982. Voor sit die rektor, prof. J.P. de Lange tussen mnr. V.P.B. Horne (links) en die Studenteraadsvoorsitter, Mnr. Piet Bierman.
 • Unknown
  'n Pryswenner in Ingenieurswese ontvang sy toekenning.
 • Unknown
  Oorhandiging van 'n Afrikaanse Bybel 'n leer gebind aan die rektor, prof. J.P. de Lange, deur ds. Boshoff.
 • Unknown
  Mev. I.M. Miles van die Kaapse Provinsiale Administrasie het namens die Nursing Curricula Association in S.A." 'n seminaar by die RAU gelei oor die onderwerp "A new look for nursing". Op die foto kan 'n klompie van die ...

View more