UJDigispace Repository

Managing bullying in primary schools in Johannesburg.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prof. B.R. Grobler en
dc.contributor.author Zeelie, Desmond Grant
dc.date.accessioned 2009-02-27T07:13:09Z
dc.date.available 2009-02-27T07:13:09Z
dc.date.issued 2009-02-27T07:13:09Z
dc.date.submitted 2004-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10210/2198
dc.description M.Ed. en
dc.description.abstract Afknouery (bullying) is ’n wêreldwye verskynsel en die gevolge raak die afknouer, sy slagoffer en die hele gemeenskap. Hierdie navorsingstudie toon dat afknouery ’n werklikheid en ’n algemene verskynsel ook in óns skole is. Die insette van die skoolhoofde en leerlinge van die Verre Noord Laerskole, van Johannesburg-Oos D9, is gebruik om die omvang van afknouery in hierdie skole te bepaal asook die effektiwiteit van bestaande voorkomende maatreëls. Daar is gefokus op die verskillende vorms van afknouery, die oorsake en gevolge daarvan, die omvang van die probleem en die karaktereienskappe van “bullebakke”en hulle slagoffers. Skole se gedragskodes is onder die soeklig geplaas en voorkomende maatreëls en maniere van ingryping is bespreek. ’n Kwalitatiewe navorsingsmetode is gevolg om ’n diepgaande insig te kry in die skoolhoofde en leerders se menings en ervarings aangaande bogenoemde aspekte. Fokusgroep onderhoude is gebruik om inligting te bekom en die volgende kategorieë is geidentifiseer: • Die omvang van afknouery • Die formulering en implementering van ’n beleid teen afknouery • Strategiese ingrypingsaksie Die bevindings van die navorsing het aan die lig gebring dat die omvang van afknouery in Johannesburg-Oos D9, Verre Noord Laerskole, ernstige afmetings aanneem. Beleidsformulering teen afknouery en die implementering van sulke maatreëls is gebrekkig en te min ondersteuning bestaan vir die ontwikkeling van sodanige maatreëls en/of strategiese ingrypingsprogramme om die probleem aan te spreek. Daar word dus aanbeveel dat hierdie saak dringend en ernstig aandag ontvang en dat skole betrokke raak by voorkomende beleidsvorming en ingrypaksies. Die bekamping van hierdie euwel het ’n noodsaaklikheid geword wat nie langer verontagsaam durf word nie. Om die bestaan van afknouery te ignoreer, is om dit goed te keur! en
dc.language.iso en en
dc.subject bullying in schools en
dc.subject Johannesburg ( South Africa ) en
dc.title Managing bullying in primary schools in Johannesburg. en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UJDigispace


Browse

My Account

Statistics