UJDigispace Repository

Bestuurs- en klantpersepsie rakende dienslewering in die supermarkbedryf

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mnr. T. Oosthuizen en_US
dc.contributor.author Ehlers, L.
dc.date.accessioned 2012-08-16T06:09:51Z
dc.date.available 2012-08-16T06:09:51Z
dc.date.issued 2012-08-16
dc.date.submitted 1997-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10210/5873
dc.description M.Comm. en_US
dc.description.abstract Gegewe die agtergrond en die probleemstelling kan die studie soos volg geformuleer word: Die primere doelwit van die studie is om die gaping tussen die persepsie van supermarkbestuurders oor die diens wat gelewer word in hulle ondernemings en die persepsie van hul klante oor die diens wat werklik gelewer is, te ondersoek. Daarbenewens sou die studie ook bepaalde sekondere doelwitte he: 1.3.1. Om die belangrikheid van bestuursdeelname by die lewering van kwaliteit diens aan te dui. 1.3.2. Om aan te dui hoe belangrik goeie klantediens vir die algehele beeld en bemarking van die ondememing is. 1.3.3. Om vas te stel of bestuur die behoeftes van die klant in ag neem by die daarstel van 'n klantediensbeleid. 1.3.4. Om te bepaal of bestuur werklik bewus is van water kwaliteit klantediens in sy ondememing gelewer word. 1.3.5 Om te bepaal wat die verwagtinge is wat die klant koester met betrekking tot klantediens. en_US
dc.language.iso afr en_US
dc.subject Customer services en_US
dc.subject Consumer satisfaction en_US
dc.subject Supermarkets -- Customer services en_US
dc.title Bestuurs- en klantpersepsie rakende dienslewering in die supermarkbedryf en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UJDigispace


Browse

My Account

Statistics