UJDigispace Repository

Post-Lome handelsverhoudinge tussen Suider-Afrika en Europa.

Show simple item record

dc.contributor.author van Rooyen, Carina
dc.date.accessioned 2008-06-09T08:07:43Z
dc.date.available 2008-06-09T08:07:43Z
dc.date.issued 2008-06-09T08:07:43Z
dc.date.submitted November 2001
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10210/587
dc.description.abstract As dit die doel van handel tussen die EU en Suider-Afrika is om ontwikkeling teweeg te bring, is dit eerstens nodig om te verstaan wat bedoel word met die konsep ontwikkeling en hoe dit beskryf word deur verskillende teorieë. Die aandag in hierdie studie sal slegs val op makroteorieë tot ontwikkeling, vanweë die belang daarvan vir die rol van handel in ontwikkeling. Die verskillende teorieë oor die verband tussen handel en ontwikkeling moet ook ondersoek word. Wat duidelik sal blyk, is dat handel wel ‘n rol het om te vervul in ontwikkeling, en veral armoede-uitwissing en ongelykhede bekamp, maar dat die tipe handelsverhouding bepalend is. Daar is in hoofsaak twee standpunte oor die rol van handel: dié wat vrye handel sien as ‘n bron vir ontwikkeling, en dié wat handel beskou as moontlike ‘n bron vir ontwikkeling, maar nie binne die huidige ekonomiese en politieke wêreldstruktuur nie. Die standpunte verskil dus oor die rol van vrye handel in ontwikkeling. Hierdie studie steun laasgenoemde standpunt; hierdie standpunt sal deurlopend in hierdie hoofstuk en ook breedweg in die verhandeling gemotiveer word (sien ook 2.4 hieronder). Die verskillende handelstrategieë wat gevolg kan word om ontwikkeling te bereik, sal ook bespreek word met oog op die relevansie daarvan vir die tipe handelsverhouding met die EU wat ontwikkeling in Suider-Afrika kan aanhelp. en
dc.description.sponsorship Prof. C.J. Maritz en
dc.language.iso en en
dc.subject South Africa en
dc.subject foreign economic relations en
dc.subject international economic relations en
dc.subject Europe en
dc.subject Lome Convention ( 1989 ) en
dc.title Post-Lome handelsverhoudinge tussen Suider-Afrika en Europa. en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UJDigispace


Browse

My Account

Statistics