UJDigispace Repository

Faktore wat handelsmerklojaliteit ten opsigte van sigarette beïnvloed

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prof. C.J. Jooste en_US
dc.contributor.author Van Aswegen, Johannes David
dc.date.accessioned 2012-08-22T08:34:02Z
dc.date.available 2012-08-22T08:34:02Z
dc.date.issued 2012-08-22
dc.date.submitted 1997
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10210/6396
dc.description M.Comm. en_US
dc.description.abstract Gegewe die agtergrond en probleemstelling van die studie, kan die doelwitte van die studie sons volg gefonnuleer word: Die eerste doel van die studie is om te bepaal of handelsmerklojaliteit wat sigarette betref, nog by verbruikers bestaan en 'n rol speel by die keuse van 'n handelsmerk. Die tweede doel met die studie is om te bepaal watter faktore die verbruiker se keuse van 'n spesifieke handelsmerk van sigarette beInvloed, dit wil se watter faktore beInvloed handelsmerklojaliteit. Wat die faktore betref, sal daar hoofsaaklik gekonsentreer word op die invloed van die elemente van die bemarkingsmengsel, naamlik: Produk ; Prys ; Distribusie ; Bemarkingskommunikasie. Met hierdie studie sal dus gepoog word om 'n bydrae te lewer tot die verbreding van die bestaande kennis oor handelsmerklojaliteit en die rol daarvan vir geslaagde sigaretbemarking. en_US
dc.language.iso afr en_US
dc.subject Brand choice en_US
dc.subject Cigarettes - Trademarks en_US
dc.subject Consumers' preferences en_US
dc.title Faktore wat handelsmerklojaliteit ten opsigte van sigarette beïnvloed en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UJDigispace


Browse

My Account

Statistics